O společnosti

Představení společnosti Trioda

Jsme seriózní firma se stabilním týmem nezávislých expertů a od roku 2005 se specializujeme na finanční poradenství pro veřejnost i firmy. Cíl našeho snažení je pragmatický: buď vám peníze vyděláme nebo ušetříme. Prostě pracujeme tak, aby naše práce byla naší reklamou a aby se k nám klienti vraceli. Nic jiného za úspěch nepovažujeme.

Za více než 10letou historii společnosti Trioda jsme poskytli finanční poradenství více než 3500 klientů.

NAŠE KNOW-HOW

Orientujeme se v problematice finančních produktů a máme široký záběr. Situaci každého klienta posuzujeme komplexně, nejen z pohledu finančního, ale i účetního, daňového a právního. Ačkoli budete jednat pouze s jedním z našich finančních poradců, pracovat pro vás bude celý náš tým.

11 důvodů, proč zvolit naše služby »

VŠE POD JEDNOU STŘECHOU

U nás si vyberete. Zastupujeme všechny tuzemské banky, pojišťovny, penzijní společnosti, 4 z 5 stavebních spořitelen a celou řadu investičních fondů.

Více o našich partnerech »

Jiří Rousek
finanční ředitel

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT

Umíme pro vás najít nejlepší řešení v úvěrech, pojištění, stavebním spoření, investicích a spoření na stáří. Na přání pro vás rádi zpracujeme osobní finanční plán a žádanou součástí našich služeb je posouzení finančních a pojistných produktů, které již máte sjednány z minulosti.

SLUŽBY PRO FIREMNÍ KLIENTELU

Finanční poradenství jako zaměstnanecký benefit
Finanční servis pro klienty realitních kanceláří
Průmyslové pojištění

Služby finančního poradenství poskytujeme převážně v regionu Praha a střední Čechy.

11 důvodů, proč zvolit naše služby

Nejsme zlatokopové, ani letadlo

Jsme seriózní firma s 15letou historií a stabilním týmem nezávislých expertů v oblasti finančního poradenství. Naši finanční poradci se své práci věnují na plný úvazek, orientují se v problematice finančních produktů a mají veškerá oprávnění a certifikáty České národní banky.

Oběháme to za vás

Vzhledem k počtu finančních institucí na trhu je časově i psychicky velice náročné shromáždit od všech z nich požadované informace. Neplýtvejte svým časem a energií. Svěřte se do naší péče, zdarma pro vás zajistíme nabídky z více finančních institucí, a to na základě vašich preferencí a našich zkušeností.

Vše pod jednou střechou

Umíme pro vás najít nejlepší řešení nejen v úvěrech, ale také v pojištění, stavebním spoření, investicích a penzijních produktech. U nás máte z čeho vybírat. Jsme partnery více než 60ti finančních institucí působících na tuzemském trhu. Více o našich partnerech »

Upozorníme vás na háčky, kličky, fígle

Jedna věc je nabídky k danému finančnímu produktu získat, druhá je porovnat. Finanční instituce mají odlišnou strukturu nabídek, používají vlastní terminologii, liší se i rozsah a parametry zahrnutých služeb. Vše pro vás přeložíme do srozumitelného jazyka, vysvětlíme vám rozdíly, upozorníme vás na háčky a fígle.

Informace z první ruky

Když přijdete do banky, jednáte pouze s někým u přepážky. Naším přímým kontaktem v každé finanční instituci je metodické oddělení a máme tedy přístup ke stejně kvalitním informacím jako interní zaměstnanci finanční instituce. Na rozdíl od nich však nemáme důvod vám cokoli zatajovat nebo zastírat.

Vybereme pro vás nejlepší nabídku

Používáme speciálně vyvinutý software, který není veřejně dostupný, a který pro nás mapuje celý finanční trh a doporučuje nejlepší řešení dle zadaných parametrů. V mnoha případech jsme navíc schopni díky dlouhodobému partnerství vyjednat nadstandardní podmínky v téměř libovolné finanční instituci v ČR. Nekopeme za žádnou banku, kopeme za vás.

Umíme v tom chodit

Máme bohaté zkušenosti s vnitřním fungováním finančních institucí, známe v nich ty správné lidi, víme, jakým způsobem se řeší standardní i nestandardní situace. Prostě víme, jak se věci mají, a využíváme toho ve prospěch našich klientů.

Budeme stát na vaší straně

Běžný člověk se ve finančních produktech většinou nevyzná, neví, na co se zeptat. Chápeme vaše potřeby. Provedeme vás nabídkou finančních produktů, vše vám důkladně vysvětlíme a pomůžeme vám vybrat ten správný.

Platba za naše služby

Nebudeme po vás chtít kontakty na vaše rodinné příslušníky. Naše služby sice nejsou zdarma, ale vy je neplatíte. U mnoha finančních produktů je finanční poradenství bez poplatků, jelikož za zprostředkování finančního produktu získáváme provizi od dané finanční instituce.

Právní servis

Nestydíme se říci, že neumíme všechno. V oblasti právního servisu využíváme know-how a zkušeností advokátní kanceláře Nypl, Novák, Kavalírová specializující se již od roku 1993 na obchodní, daňové, finanční a insolvenční právo. Díky členství v mezinárodní asociaci Alliance of Business Lawyers poskytuje své právní služby nejen v tuzemsku, ale i ve všech hospodářsky významných částech světa. Dále dlouhodobě spolupracujeme s advokátní kanceláří Mgr. Jany Hrdličkové 

Diskrétnost

Pečlivě dbáme o ochranu soukromí a osobních údajů našich klientů. Veškerou dokumentaci uchováváme v digitální podobě na zašifrovaném datovém serveru.

Víme, že o naší serióznosti vás několika slovy nepřesvědčíme, ale rádi tak učiníme na osobní schůzce »

Anebo si přečtěte příběhy našich klientů »

Etický kodex

Finanční poradce poskytuje kvalifikovaný a profesionální servis, s klientem jedná čestně a na základě rovných a spravedlivých podmínek.

Finanční poradce poskytuje klientovi dostatečné, pravdivé a jasné informace, a to srozumitelným způsobem a v dostatečném časovém předstihu před podpisem smluvního závazku i při jeho trvání.

Finanční poradce si zachovává svou nestrannost a klientovi vždy nabízí taková řešení, která pokrývají potřeby klienta, a to v odpovídajícím rozsahu.

Finanční poradce posuzuje vhodnost služby na základě skutečností zjištěných při jednání s klientem a nabízí mu jen takovou službu, která v dostatečné míře uspokojí jeho potřeby.

Finanční poradce nezneužívá svého postavení a dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla poctivého obchodního styku.

Finanční poradce dodržuje principy seriózní reklamy a uvádí pouze pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit.

Finanční poradce jedná výhradně v zájmu klienta a k jeho individuálním požadavkům přistupuje svědomitě, uvědoměle a s řádnou péčí.

Finanční poradce zachovává důvěrnost informací souvisejících se vztahem ke klientovi, dodržuje mlčenlivost a osobní údaje zpracovává v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Potřeby klienta vnímá finanční poradce komplexně a vždy je na základě svých profesních znalostí zasazuje do kontextu osobních financí klienta i situace na trhu finančních produktů.